Medlemsbetingelser for Pejsegaarden dans ApS

(Scroll op og ned med piletasterne på dit tastatur)

Sådan fungerer dit medlemskab

Pejsegaarden dans tilbyder en række forskellige dansehold, du har adgang på de forskellige hold alt efter hvilket medlemskab du har valgt. Du vil altid kunne se en opdateret oversigt over hold og tider på www.pejsegaardendans.dk.
Der er tale om et løbende medlemskab/abonnement hvor du er tilmeldt en sæson af gangen. Der tages forbehold for prisændringer, ændringer i skemaet samt ændringer af medlemsbetingelserne.
Varsling om ændringer, herunder prisstigning, vil ske i særskilt e-mail/nyhedsbrev. Pejsegaarden dans forbeholder sig retten til at godkende hver tilmelding. Er du under 18 år, skal tilmeldingen ske online med forældres/værges betalingsoplysninger.
Nyhedsbreve fra Pejsegaarden vil blive fremsendt.

Tilmelding

Når du tilmelder dig sæsonen kan du vælge at betale hele sæsonen på en gang, i 2 rater eller 10 rater.

Hvis du vælger 2 rater: Første rate betales ved tilmelding, anden rate trækkes automatisk den 1.1.

Hvis du vælger 10 rater: Første rate betales ved tilmelding. Anden rate (af 10 rater) trækkes automatisk den 1. oktober. Raterne er lige store uanset antal dansegange i den individuelle måned/rateperiode. Raterne trækkes den sidste hverdag i en måned.

Hvis du vælger at betale hele sæsonen: Der ydes rabat ved betaling af hele sæsonen på en gang.

Ved tilmelding midt i sæsonen kan du kun betale per måned.

Betaling

Betalingen foregår via automatisk kortbetaling. Betalingen vil fremgå af din kontooversigt.

Sæsonen varer fra den 9. september 2024 til den 14. juni 2025.

Ved månedsbetaling er der i alt 10 betalinger til betaling i lige store rater, uanset antal dansegange i hver periode. Hver rate betales den 1. i måneden efter tilmelding, 1. rate betales ved tilmelding. Alle betalinger foregår automatisk med kortbetaling.

Ved betaling i 2 rater:

1. rate betales ved tilmelding og via automatisk kortbetaling.

2. rate betales 1.1 ved automatisk kortbetaling.

Betalingen foregår i danske kroner, beløbene er angivet med valutakoden DKK og ydelsen er momsfri.
Der kan betales med: Dankort, eDankort, Mastercard og VISA

Ændring af dine oplysninger og medlemskab

Ændring af din adresse, e-mail, medlemskab, betalingskort, tilmelding til automatisk kortbetaling med mere gøres nemmest på www.pejsegaardendans.dk. Eller via mail dans@pejsegaarden.com
Ændring af e-mail og nyt betalingskort bedes meddelt os hurtigst muligt.

Opsigelse

Tilmelding til et dansehold er som udgangspunkt for hele sæsonen september til juni, hvor vi afslutter med vores afdansningsbal.

Udmeldelse hvis du betaler i rater: skal ske senest en måned før betaling af 2. rate, altså før den 1.12.

Udmeldelse hvis du betaler per måned: Udmeldelse kan tidligst ske fra den 1.1 (med virkning fra udgangen af januar). Sker udmeldelse ikke inden 20.1 er tilmelding gældende resten af sæsonen til den 15. juni. Således gælder tilmeldingen minimum perioden september til og med januar.

Hvis du har betalt for hele sæsonen kan medlemskabet ikke opsiges. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Udmeldelse sker ved at fremsende mail til dans@pejsegaarden.com med navn, hold og medlemsnummer.

Fortrydelsesret

Du kan efter forbrugeraftaleloven uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har købt dit medlemskab.
Fortrydelsesretten bortfalder, hvis du tager dit medlemskab i brug inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Ønsker du at fortryde aftalen, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du kan fortryde den indgåede aftale ved at fremsende en mail til dans@pejsegaarden.com og oplyse, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse, inden fristen er udløbet.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi din betaling. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres hos Pejsegaarden dans under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Oplysningerne anvendes til at administrere medlemskabet, samt til information og markedsføring via e-mail i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Det betyder blandt andet, at du kan få spændende tilbud fra Pejsegaarden dans’ samarbejdspartnere. Ønsker du ikke disse informationer og tilbud, fordele og nye tiltag fra Pejsegaarden Dans, eller ønsker du ikke disse oplysninger videregivet til vores samarbejdspartnere kan du sende en mail til dans@pejsegaarden.com og dine oplysninger vil blive slettet.

I forbindelse med dit køb hos os har du indtastet en række personoplysninger. Herunder særligt:
• Dit navn 
• Din adresse
• Din e-mailadresse
• Dit telefonnummer
• Dine betalingsoplysninger

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af dit køb, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen. Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt og for at du nemt kan af og tilmelde dig vores system. Hvis du ønsker det kan du bede om at vi sletter informationen vi har om dig når du ikke længere er medlem.
 

Behandling af personoplysninger – samtykke

Vi bruger din e-mail adresse til at fremsende relevant information. Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af vores e-mails eller ved at kontakte os direkte via. mail og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve.

 

Samtykkeerklæring i forbindelse med brug af billeder og videooptagelser

Pejsegaarden dans anvender billeder og videooptagelser fra undervisningssituationer, opstillinger, shows, opvisninger med mere til brug for forretningsmæssige formål.

Vi gør altid vores bedste for, at ingen medlemmer skal føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne/optagelserne vil således være harmløse. Skulle vi alligevel komme til at benytte et billede/en optagelse af et medlem på en måde, som du opfatter krænkende eller lignende, kontakt os da på dans@pejsegaarden.com og vi vil hurtigst muligt herefter fjerne billedet/optagelsen af dig.

Bemærk, at der ikke sker betaling for brug af billeder/videooptagelser, og brugen må fortsætte, efter at du ikke længere er medlem, medmindre du vælger at trække dit samtykke tilbage.Tredjeparter vil alene opnå adgang til dit billede/videooptagelse, hvis de agerer på vegne af os. Tredjeparterne er derfor ikke berettiget til at anvende dit billede til andre formål end beskrevet ovenfor.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. Vi anvender tredjeparter til behandling af dine betalingsoplysninger og til håndtering af dine køb. Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til 

Pejsegaarden Dans ApS
CVR-nr.: 37766372
Frederikssundsvej 345
2700 – Brønshøj
Tlf.: 20604073
E-mail: dans@pejsegaarden.com

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse. 
Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse ifb. med andre relevante oplysninger, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet senest 6 måneder efter, endt dansesæson
Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi kan sende dig vores nyhedsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail. Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at skrive en mail til dans@pejsegaarden.com eller ringe 20604073.